عناوین خبرها 
راه اندازی وب سایت مدیریت امور مالی
 تاریخ درج :  شنبه, 28 شهریور 1388

سایت اطلاع رسانی مدیریت مالی دانشگاه جهت اطلاع رسانی به کارکنان و نیز مشاهده فیش حقوقی در فاز اولیه تنها از داخل دانشگاه راه اندازی گردید و هم اکنون آماده استفاده کارکنان می باشد.

Copyright © 2009 MMJ Team. All Rights Reserved