جستجو بر اساس
عنوانتاریخ
 یا
تابلوی اعلانات
آخرين اصلاحيه آيين نامه استخدامي غيرهيات علمي به مورخ 27/1/93
 تاریخ درج :  شنبه, 6 اردیبهشت 1393
لطفا برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید
مدارك لازم جهت استرداد هزينه آموزش
 تاریخ درج :  چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1392

مدارك لازم جهت استرداد هزينه آموزش
             کاركناني  كه  از واحد  آموزش  ضمن  خدمت  دانشگاه جهت شركت در دوره هاي آموزشي معرفي مي گردند مي توانند پس از پايان دوره ، هزينه آن را با ارسال مدارك زير دريافت دارند. بديهي است امور مالی پس از بررسی مدارك (دريافت گواهي قبولي فرد مزبور) ، هزینه ها را  به حساب شخصي آنان واريز خواهد کرد0     

  ضمنا به مداركي كه به صورت ناقص ارسال گردد هيچ گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. لازم به ذكر است پس از ارسال مدارك به مديريت امور مالي ، نيازي به مراجعه حضوري كاركنان به اين واحد نمیباشد.

مدارك لازم:

1- تصوير گواهينامه يا گواهينامه هاي آموزشي طي شده
2- اصل فيش مخصوص پرداخت كننده

   كاركناني كه (اصل فيش مخصوص پرداخت كننده) را مفقود نموده اند بايستي از طريق بانك و يا از امور مالي سازمان برگزار كننده آموزش تاييده آن را دريافت و به همراه مابقي مدارك ارسال دارند.

با توجه به اينكه بعضاً مشاهده مي گردد كه برخي از همكاران در دوره  ثبت نام نموده ولي در آزمون مربوطه شركت نمي نمايند.به آگاهي مي رساند  هزينه پرداختي آنان مسترد نخواهدشد.

لطفا برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید
دریافت کمک هزینه ازدواج وفوت
 تاریخ درج :  سه شنبه, 7 شهریور 1391

همکاران محترم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج وفوت به نکات زیر توجه فرمایند.


اقدامات ومدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه ازدواج
کارکنان پیمانی با توجه به بند الف بخشنامه
1802/90709 مورخ 82/08/12 دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، جهت دریافت کمک هزینه ازدواج به سازمان تامین اجتماعی معرفی میگردند.

درصورت اعلام کتبی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان پرداخت ، پرداخت کمک هزینه ازدواج برابر مقررات انجام میشود.
عقد باید بصورت دائم بوده واولین ازدواج شخص باشد.
تصویر صفحات اول ودوم شناسنامه و کارت ملی زوجین ودر صورت داشتن توضیح ، تصویر صفحه توضیحات ضمیمه شود.
اصل سند ازدواج (عقدنامه) وفتوکپی صفحات  2، 3،4، 5 عقدنامه متقاضیان ، ممهور به مهر کارگزینی.
درمورد کارکنان اناث ، تصویر صفحات 17،18،19و 20 عقدنامه الزامی است.
تبصره – درصورت استفاده از مهر برجسته توسط محضر (دفتر خانه رسمی ) ، مسوول کارگزینی صحت مهر را روی تصویر صفحات تائید وممهور نماید.


مدارک لازم جهت دریافت کمک هزینه نقص عضو واز کار افتادگی دائم ناشی از حادثه
1-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح ، مامور به رسیدگی حادثه و تنظیم شده و نام بیمه شده مصدوم درآن قید شده باشد.
2-گواهی پزشک معالج مبنی برشرح کامل صدمات وارده در اثر حادثه ومعالجات انجام شده واحراز نقص عضو یا از کارافتادگی دائم .


مدارک لازم جهت دریافت بیمه عمر وکمک هزینه فوت
1-تصویر صفحات باطل شده شناسنامه متوفی.
2-گواهی فوت صادر شده از طرف سازمان ثبت احوال کشور.
3-گواهی پزشک یا پزشکی قانونی مبنی برتعیین علت فوت.
4-گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضایی تنظیم ونام بیمه شده متوفی درآن قید شده باشد.
5-گواهی انحصار وراثت در صورتیکه ذینفع مشخص نشده باشد یا بیمه شده وراث حین الفوت خود را ذینفع اعلام کرده باشد.

 

لطفا برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید
راهنمای بیمه تکمیلی بازنشستگان
 تاریخ درج :  چهارشنبه, 23 فروردین 1390
لطفا برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید
راهنمای مشاهده فیش حقوق
 تاریخ درج :  دوشنبه, 23 شهریور 1388
لطفا برای دانلود فایل پیوست اینجا کلیک نمایید
   
 
Copyright © 2009 MMJ Team. All Rights Reserved